[1]
A.-A. Bakar, M. Idris, and G. Munusamy, “KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI”, jts, vol. 8, no. 1, Jun. 2016.