[1]
Rafsanjani Zainal, Saliah Selamat, Muhaymin Hakim Abdullah, Khairunesa Isa, Mohd Zulfadli Rozali, and Halif Md Saleh, “Pendekatan Humanisme dalam Kalangan Guru bagi Meningkatkan Penyertaan Murid Orang Asli: Humanism Approach Among Teachers To Increase Indigenious Students Participation”, jts, vol. 14, no. 2, pp. 64–73, Dec. 2022.