[1]
M. S. Hanapi and Z. Hamat, “KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA”, jts, vol. 7, no. 1, Feb. 2015.