[1]
Z. A. Damin and A. M. Mohamed, “KEMAMPANAN SEKURITI MAKANAN DALAM ERA PERINDUSTRIAN: PENGAJARAN DARIPADA MALAYSIA”, jts, vol. 7, no. 1, Feb. 2015.