[1]
M. S. Ishak, “PEMODELAN PENERIMAGUNAAN MAKLUMAT BERKAITAN ISLAM DI INTERNET: PENGAPLIKASIAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI (TAM)”, jts, vol. 6, no. 2, Aug. 2014.