Zakaria, H., Arifin, K., Ahmad, S., Aiyub, K. and Fisal, Z. (2010) “Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan”, Journal of Techno-Social, 2(1). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316 (Accessed: 29July2021).