Musa, M. and Esa, A. (2009) “Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM”, Journal of Techno-Social, 1(1). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311 (Accessed: 4 July 2022).