Buyung, M. R. and Shafii, H. (2018) “PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM”, Journal of Techno Social, 9(2). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2210 (Accessed: 13June2021).