Mohamed Sunar, M. S. and Shaari, A. J. (2018) “KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK”, Journal of Techno-Social, 9(2). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1657 (Accessed: 5 July 2022).