Borham, A. S. and Mahamood, S. M. (2013) “WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN”, Journal of Techno Social, 5(2). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1387 (Accessed: 20June2021).