Bakar, A.-A., Idris, M. and Munusamy, G. (2016) “KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI”, Journal of Techno-Social, 8(1). Available at: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1359 (Accessed: 4August2021).