Zakaria, Hafizi, Kadir Arifin, Shaharuddin Ahmad, Kadaruddin Aiyub, and Zahedi Fisal. 2010. “Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan”. Journal of Techno-Social 2 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316.