Musa, Marliana, and Ahmad Esa. 2009. “Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM”. Journal of Techno-Social 1 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311.