Buyung, Mohd Reduan, and Haryati Shafii. 2018. “PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM”. Journal of Techno Social 9 (2). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2210.