Mohamed Sunar, Mohd Shahir, and Ahmad Jelani Shaari. 2018. “KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK”. Journal of Techno-Social 9 (2). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1657.