Rusdi, Mikdar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, and Hussain Othman. 2012. “PENGENALAN KEPADA KONSEP WARISAN ISLAM DAN PEMELIHARAANNYA MENURUT PERSPEKTIF AL QURAN”. Journal of Techno-Social 4 (2). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1389.