Hanapi, Mohd Shukri, and Zahri Hamat. 2015. “KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA”. Journal of Techno-Social 7 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1168.