Damin, Zahrul Akmal, and Ahmad Martadha Mohamed. 2015. “KEMAMPANAN SEKURITI MAKANAN DALAM ERA PERINDUSTRIAN: PENGAJARAN DARIPADA MALAYSIA”. Journal of Techno-Social 7 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1167.