WEE, S. T.; MAT RADZUAN, I. S. Sikap Masyarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor. Journal of Techno Social, v. 2, n. 1, 17 Apr. 2010.