ZAKARIA, H.; ARIFIN, K.; AHMAD, S.; AIYUB, K.; FISAL, Z. Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan. Journal of Techno-Social, v. 2, n. 1, 17 Apr. 2010.