MUSA, M.; ESA, A. Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM. Journal of Techno-Social, [S. l.], v. 1, n. 1, 2009. Disponível em: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311. Acesso em: 2 jul. 2022.