BUYUNG, M. R.; SHAFII, H. PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM. Journal of Techno Social, v. 9, n. 2, 21 Mar. 2018.