MOHAMED SUNAR, M. S.; SHAARI, A. J. KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK. Journal of Techno-Social, v. 9, n. 2, 19 Mar. 2018.