ABD MANAF, A. R.; MOKHTAR, N. ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN. Journal of Techno-Social, v. 8, n. 2, 8 Dec. 2016.