MOHD KHALID, H.; NOOR, Z. ANJAKAN PARADIGMA ASNAF PENERIMA ZAKAT MELALUI KEFAHAMAN TERHADAP KONSEP PENYUBURAN SECARA IMPLISIT. Journal of Techno-Social, v. 4, n. 2, 1 Oct. 2012.