ABDUL KARIM, M. S.; ESA, P. M. D. H. A.; MOHAMAD SUHAIMY, P. M. D. K. A. KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM. Journal of Techno-Social, v. 5, n. 2, 30 Dec. 2013.