BORHAM, A. S.; MAHAMOOD, S. M. WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN. Journal of Techno Social, v. 5, n. 2, 22 Nov. 2013.