BAKAR, A.-A.; IDRIS, M.; MUNUSAMY, G. KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI. Journal of Techno-Social, v. 8, n. 1, 26 Jun. 2016.