KEE MOHD YUSSOF, K.; JOHARI, H. PENDEKATAN PENGURUSAN KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB): KAJIAN KE ATAS PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI SABAH. Journal of Techno Social, v. 6, n. 2, 24 Aug. 2014.