Zakaria, H., Arifin, K., Ahmad, S., Aiyub, K., & Fisal, Z. (2010). Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan. Journal of Techno-Social, 2(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316