Musa, M., & Esa, A. (2009). Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM. Journal of Techno-Social, 1(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311