Buyung, M. R., & Shafii, H. (2018). PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM. Journal of Techno Social, 9(2). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2210