Mohamed Sunar, M. S., & Shaari, A. J. (2018). KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK. Journal of Techno-Social, 9(2). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1657