Abdul Karim, M. S., Esa, P. M. D. H. A., & Mohamad Suhaimy, P. M. D. K. A. (2013). KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM. Journal of Techno-Social, 5(2). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1419