Mutalib, S. (2013). TINJAUAN KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM. Journal of Techno-Social, 5(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1411