Borham, A. S., & Mahamood, S. M. (2013). WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN. Journal of Techno Social, 5(2). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1387