Bakar, A.-A., Idris, M., & Munusamy, G. (2016). KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI. Journal of Techno-Social, 8(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1359