Hanapi, M. S., & Hamat, Z. (2015). KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA. Journal of Techno-Social, 7(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1168