Kee Mohd Yussof, K., & Johari, H. (2014). PENDEKATAN PENGURUSAN KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB): KAJIAN KE ATAS PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI SABAH. Journal of Techno Social, 6(2). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1120