(1)
Md Nawi, N. H.; Ismail, M. Falsafah Wakaf Pendidikan Tinggi ; Satu Semakan Semula. jts 2018, 10.