(1)
Wee, S. T.; Mat Radzuan, I. S. Sikap Masyarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor. jts 2010, 2.