(1)
Zakaria, H.; Arifin, K.; Ahmad, S.; Aiyub, K.; Fisal, Z. Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan. jts 2010, 2.