(1)
Buyung, M. R.; Shafii, H. PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM. jts 2018, 9.