(1)
Syed Hussain, T. P. R.; Abd. Muttalib, I. KAJIAN SIKAP RAKYAT MALAYSIA TERHADAP KESETIAAN KEPADA NEGARA. jts 2016, 8 (2).