(1)
Mohd Khalid, H.; Noor, Z. ANJAKAN PARADIGMA ASNAF PENERIMA ZAKAT MELALUI KEFAHAMAN TERHADAP KONSEP PENYUBURAN SECARA IMPLISIT. jts 2012, 4 (2).