(1)
Abdul Karim, M. S.; Esa, P. M. D. H. A.; Mohamad Suhaimy, P. M. D. K. A. KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM. jts 2013, 5.