(1)
Mutalib, S. TINJAUAN KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM. jts 2013, 5.