(1)
Bakar, A.-A.; Idris, M.; Munusamy, G. KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI. jts 2016, 8.