(1)
Rafsanjani Zainal; Saliah Selamat; Muhaymin Hakim Abdullah; Khairunesa Isa; Mohd Zulfadli Rozali; Halif Md Saleh. Pendekatan Humanisme Dalam Kalangan Guru Bagi Meningkatkan Penyertaan Murid Orang Asli: Humanism Approach Among Teachers To Increase Indigenious Students Participation. jts 2022, 14, 64-73.