(1)
Hanapi, M. S.; Hamat, Z. KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA. jts 2015, 7.